MONGOL

Фото

Хаврын баярын тухай хэр мэдэх вэ - Битүүн
Жуулчдын хөл хөдөлгөөн ихэслээ
Төмөр замаар өнөөдөр 12.5 сая хүн зорчино
Хориотой хотыг хүүхдүүд олноор үзэж байна
Бээжингийн тэнхлэг-гэрэл зурагт
Жуулчдыг татах хөнгөлөлттэй хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлнэ
Мөнгөн өвлийн наадам болов
Зэрлэг амьтдын "өлгий" 789 газрыг хамгаалалтад авчээ
Макаогийн олон ургалч өвөрмөц соёл