MONGOL

Хятад, Монгол, Оросын төрийн тэргүүн нарын уулзалт болов

CRIPublished: 2022-09-16 09:25:20
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

//分pc和移动创建 pc端创建播放器宽高是600400,移动端宽度是走屏幕的宽度,高度根据4:3计算出来//判断是否是移动端 function isMobile(){ if (/AppleWebKit.*mobile/i.test(navigator.userAgent)||/Android/i.test(navigator.userAgent)||(/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))){ return true;} else { return false;}} var _player_width =747; var _player_height =420;

var videoOption1={ id:"video-player1",//播放器容器DIV的ID 必填 width:747,//视频宽度选填默认712 height:420,//视频高度选填默认400 vType:"video",//视频播放器必填 isDirectUrl: false,//是否是视频地址,如果是设置为true;如果需要通过接口获取,设置为false url:'',//视频地址//url:'http://gccncc.v.wscdns.com/gc/xiongmao03_1/index.m3u8',//视频地址 swappedId:'db2138d666244c75990aa74406a840a7',// isDirectUrl设置为false 需要取swappedId isLive: false,//是否直播点播默认是false videoType:'',//视频格式 buriedCodeTitle:'',//埋码必填设置埋码标题 channelId:'',//直播频道ID 预留字段 posterImg:'',//封面图 isConviva: true,//是否开启conviva埋码 isCntvdata: true,//是否开启大数据埋码 rateDisplay:true,//是否显示倍速 isAutoPlay:false,//是否开启自动播放,默认是false isVod4k:false,//是否是4k点播播放器,true是4k播放器,false是普通播放器。默认false endedFunction: function (){//播放完毕,调用外部函数;},} var videoPlayer1; var videoType1="0"; var guid1="db2138d666244c75990aa74406a840a7"; createPlayer1(); function createPlayer1(){ if (isMobile()){//如果是移动端就走移动端的宽度;因移动端和pc端的宽高比相同,比例按照pc端传入的宽高比计算。 var width =(window.innerWidth >0)? window.innerWidth : screen.width; videoOption1.width = width; videoOption1.height = width *_player_height /_player_width; videoPlayer1= new CreateSmartPlayer(videoOption1);} else { videoPlayer1= new CreateSmartPlayer(videoOption1);}}

Орон нутгийн цагаар есдүгээр сарын 15-ны үдээс хойш Хятад, Монгол, Оросын төрийн тэргүүн нарын зургаадугаар уулзалт Самаркандын төрийн зочид буудалд болжээ.

Хятад улсын дарга Ши Жиньпин хэлэхдээ, Хятад, Орос, Монголын гурван талт хамтын ажиллагаа нь маш чанга эрч хүч, хөгжлийн уян хатан чанартай. Хэдийгээр цар тахлын нөлөөгөөр хурд нь удааширсан ч мөн олон амжилт олсоор байгаа юм. Бид цар тахлын эсрэг хамтдаа тэмцэж, харилцан шуурхай дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн, тахлын эсрэг туршлагаасаа харамгүй хуваалцаж, гурван орны ард түмний амь нас, эрүүл мэндийг сахин хамгаалж ирлээ. Та бид онлайн уулзалтаар санал бодлоо шуурхай солилцож, иргэд түмний харилцан ойлголцол улам нэмэгдсэн юм. Түүнчлэн хилийн бүсийн тахлын эсрэг хамтын ажиллагаа идэвхтэй явагдаж, эдийн засаг худалдааны хэлхээ холбоог ахиулан, гурван орныг дамнасан Азийн авто замын тээврийн сүлжээ илт амжилт оллоо гэжээ.

Гурван орны хамтын ажиллагааны тухайд Ши Жиньпин дөрвөн зүйлийн санаачилга дэвшүүлжээ. Тухайлбал, нэгд, гурван талт хамтын ажиллагааны зөв чиглэлийг баримталж, улс төрийн харилцан итгэлцээ бэхжүүлэн, үргэлжлэн харилцан дэмжиж, язгуур ашиг сонирхлоор харилцан хүндэтгэж, олон улсын болон бүс нутгийн үйл хэргийн тухайд зохицуулалтаа нэмэгдүүлнэ. Хоёрт, ШХАБ-ын хүрээн дэх хамтын ажиллагаагаа шат ахиулж, эрсдэл, сорилтыг хамтдаа зохицуулах, хөгжлийн нөөц боломжийг нэмэгдүүлж, хуваалцах тусгай хамтын ажиллагааны индэр, платформыг байгуулна. Гуравт, Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридорын бүтээн байгуулалтын талаарх нийтлэг ойлголтыг сайтар хэрэгжүүлж, хил залгаа бүс нутаг хоорондын эдийн засаг худалдаа, хүмүүнлэг, аялал жуулчлал зэрэг салбарын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, гурван орны худалдаа, аж үйлдвэрийн салбарыг үргэлжлэн хамтын ажиллагааны идэвхтэй индэр тавцангаар хангана. Дөрөвт, гурван талт хамтын ажиллагааг улам шаргуу ололт амжилтад хүргэж, худалдааг тухайн орны валютаар тооцох цар хүрээг тэлж, Орос, Монголын банк санхүүгийн улам олон байгууллага, аж ахуйн нэгж юанийн үндэстэн дамнасан төлбөр тооцооны системд нэгдэж, банк санхүүгийн аюулгүйн баталгааг нэмэгдүүлэхийг дэмжинэ.

12全文 2 下一页

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn