MONGOL

Хонконг цахирмаа

CRIPublished: 2023-09-12 10:36:57
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

Хотын бэлгэдэлт цэцэг нь тухайн хотын нэр төр, соёлын онцлог илэрхийлэл болдог. Хятад улсын олон хот бүгд тухайн газрынхаа бэлгэдэл болсон цэцэгтэй. Мэдээллийн энэ цувралаар Хятад улсын хотуудын бахархалт цэцэгсийг танилцуулахаар бэлтгэлээ. Энэ удаад Хятадын Хонконгийн засаг захиргааны онцгой бүсийн бэлгэдэлт цэцэг болох Хонконг цахирмаа цэцгийг танилцуулж байна.

Хонконг цахирмаа (Bauhinia blakeana Dunn) нь мөнх ногоон, 6-10 метр өндөр, дунд зэргийн модноос ургадаг юм. Энэ модыг ямаан шийр, улаан туйван хэмээн нэрлэсэн нь ч бий. Модны навч нь дугуй, өргөн зууван, бөөр хэлбэртэй бөгөөд оройн хэсэг нь ямаан тууртай төстэй хуваагдмал хэлбэртэй. Өвөл хаврын уулзварт цэцэглэнэ. Цэцэг нь улаан, тод ягаан өнгөтэй бөгөөд цагаан судалтай. Цэцэг 10-12 см өргөн тул алга шиг том, зөөлөн анхилуун үнэртэй. 5 дэлбээний дундах нь том бөгөөд өргөгдөн ургасан, үлдсэн 4 нь хоёр талдаа бие бие рүүгээ харсан байдаг.

Энэ мод мөнх ногоон, үзэсгэлэнтэй бөгөөд утаа, тоос шороонд нэлээд тэсвэртэй тул зам эмжин төв гудамжаар тарихад ихээхэн тохиромжтой. Үндэс, холтос, цэцэг нь эмийн найрлагад ордог байна.

//分pc和移动创建 pc端创建播放器宽高是600 400,移动端宽度是走屏幕的宽度,高度根据4:3计算出来 //判断是否是移动端 function isMobile(){ if (/AppleWebKit.*mobile/i.test(navigator.userAgent) || /Android/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))) { return true; } else { return false; } } var _player_width = 747; var _player_height = 420;

var videoOption1={ id: "video-player1",//播放器容器DIV的ID 必填 width:747,//视频宽度 选填 默认712 height:420,//视频高度 选填 默认400 vType: "video",//视频播放器必填 isDirectUrl: false,//是否是视频地址,如果是 设置为true;如果需要通过接口获取,设置为false url: '',//视频地址 //url: 'http://gccncc.v.wscdns.com/gc/xiongmao03_1/index.m3u8',//视频地址 swappedId: 'd98e60901e704a0299db87a07a04a289',// isDirectUrl设置为false 需要取swappedId isLive: false,//是否直播点播 默认是false videoType: '',//视频格式 buriedCodeTitle: '',//埋码必填 设置埋码标题 channelId:'',//直播频道ID 预留字段 posterImg:'',//封面图 isConviva: true,//是否开启conviva埋码 isCntvdata: true,//是否开启大数据埋码 rateDisplay:true,//是否显示倍速 isAutoPlay:false,//是否开启自动播放,默认是false isVod4k:false,//是否是4k点播播放器,true是4k播放器,false是普通播放器。默认false endedFunction: function () { //播放完毕,调用外部函数; }, } var videoPlayer1; var videoType1="0"; var guid1="d98e60901e704a0299db87a07a04a289"; createPlayer1(); function createPlayer1() { if (isMobile()) { //如果是移动端 就走移动端的宽度; 因移动端和pc端的宽高比相同,比例按照pc端传入的宽高比计算。 var width = (window.innerWidth > 0) ? window.innerWidth : screen.width; videoOption1.width = width; videoOption1.height = width * _player_height / _player_width; videoPlayer1 = new CreateSmartPlayer(videoOption1); } else { videoPlayer1 = new CreateSmartPlayer(videoOption1); } }

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn