CHINA.COM GMG-ИЙН ТУХАЙ ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХОЛБОО БАРИХ Зохиочгийн эрх

Зохиочгийн эрх

Зохиогчийн эрхийг өмчлөгч

CHINA.COM оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах, зохиогчийн эрхийг хүндэтгэх үүднээс зохиогчийн эрх бүхий бүтээлийн зохиогчид дүрэм журмын дагуу цаг тухайд нь бичлэгийн төлбөр олгоно. CHINA.COM зохиогчийн эрх эзэмшигчид мэдэгдэлгүй материал нийтэлсэн тохиолдолд зохиогч нэн даруй CHINA.COM-д хандаж, өөрийн тухай мэдээллээ илгээх боломжтой.

Контент хэрэглэх болзол

CHINA.COM-д тавигдсан бүх материалын зохиогчийн эрхийг CHINA.COM болон түүний бүртгэлтэй хэрэглэгч, сайтын мэдээлэл хангагч нар эзэмшинэ. CHINA.COM-оос албан бичгээр зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд аливаа хувь хүн CHINA.COM-ын мэдээллийг хуулбарлах болон CHINA.COM-оос өөр серверт зурган хэлбэрээр нийтэлж үл болно. CHINA.COM хэрэглэгчдэд хялбар үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор байрлуулсан гадаад сайтын холбоосын үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцахгүй.

CHINA.COM-ын хэлэлцүүлэгт агуулга нийтлэх

CHINA.COM-ын хэлэлцүүлэгт нийтлэгч нь БНХАУ-ын Оюуны өмчийн эрхийн тухай хуулийн дагуу дамжуулах контентынхоо эх сурвалжийг зайлшгүй дурдах ёстой. CHINA.COM хэрэглэгчийн тус сайтын хэлэлцүүлэгт нийтэлсэн агуулгыг ишлэх, нийтлэх, дамжуулах эрхтэй. CHINA.COM хэрэглэгчийн нийтэлсэн агуулгад холбогдох оюуны өмчийн эрхийн тухай маргаанд хариуцлага хүлээхгүй. Уламжлалт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн мэдээллийг дамжуулахдаа зохиогч болон CHINA.COM-той зайлшгүй харилцана. Хэлэлцүүлэгт зөвхөн тухайн хэрэглэгчийн хувийн үзэл бодол нийтлэгдэх тул CHINA.COM хариуцлага хүлээхгүй.


Мэдээ:
Мэдээ
Соёл урлаг:
Соёл урлаг
Аялал жуулчлал:
Аялал жуулчлал Хятадын үзэмж
Бизнес:
Бизнес
Урлан:
Шинэ мэдээ Уран бичлэг Уран зураг Уран бүтээлч
Аудио:
Ярилцлага Дуу хөгжим
Видео:
Видео
Фото:
Үзэмж Хүмүүс Үйл явдал