Улс төрийн тогтолцоо

Эл Үндсэн Хууль нь удиртгалаас гадна, ерөнхий хөтөлбөр, иргэдийн үндсэн эрх ашиг ба үүрэг хариуцлага, төрийн байгууламж болон төрийн далбаа, төрийн сүлд, нийслэл гэсэн 5 хэсгээс бүрэлдэж, нийт 4 бүлэг 138 заалтаас бүрдсэн байна. Батлан гаргаснаас нааш 4 удаа өөрчлөлт оруулж, улам боловсронгуй болгож иржээ.

Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын тогтолцоо

Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын тогтолцоо бол Хятадын улс төрийн үндсэн тогтолцоо, Хятадын ардын ардчилсан Хятадын ардын ардчилсан диктатурын төрийн эрхийн зохион байгуулалтын хэлбэр, Хятадын улс төрийн тогтолцоо мөн. Бүх Хятадын Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлыг Хятадын үндсэн хуульд төрийн хамгийн дээд эрхт байгууллагаар тогтоожээ. Бүхэл 18 наснаас дээших Хятадын иргэн нэгбүр бүр Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын төлөөлөгчийг сонгох буюу сонгогдох эрх эдэлнэ. Хятад улсын шат бүрийн Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын дунд, Шянь, шяний Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын төлөөлөгчийг шууд сонгуулиар сонгон гаргаж, түүнээс дээших шат бүрийн Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын төлөөлөгчийг шууд бус сонгуулиар сонгон гаргаж, Бүх Хятадын Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын төлөөлөгч нь олон муж, өөртөө засах район, шууд хариа хот, цэрэг ангийн сонгон гаргасан төлөөлөгчөөр бүрэлдэнэ. Шат Бүрийн Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын бүрэн эрхийн хугацаа нь 5 жил байна. Жил бүр нэг удаа чуулдаг.

Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын жил тутмын ээлжит чуулган дээр, Ардын төлөөлөгчид засгийн газрын ажлын тайлан тэрчлэн зарим чухал чухал тайланг сонсож, хянан хэлэлцэн, зохих тогтоол гаргадаг. Хурал завсарласан хугацаанд шат бүрийн Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын байнгын байгууллага болох Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын Байнгын Хороо нь түүний эрх үүргээ хэрэгжүүлдэг юм. Жишээлбэл, Бүх Хятадын Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын Байнгын Хорооны эрх үүрэгт, Үндсэн Хуульд тайлбар хийж, Үндсэн Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, Бүх Хятадын Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын боловсруулан гаргах ёстой хуулиас бусад хуулиудыг боловсруулан гаргах ба түүнд өөрчлөлт оруулах, Бүх Хятадын Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хуралд хариуцлага хүлээж, ажлаа тайлагнах зэрэг байна.

Бүх Хятадын Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын эрх үүрэгт хууль тогтоох эрх, хяналт тавих эрх, том чухал ажлын талаар шийдвэр гаргах тэрчлэн тушаалд тохоон томилох, тушаалаас хасах зэрэг эрхтэй. Хятад улсад хэсэг хугацааны улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжлийн төлөвлөгөөг тогтоох нь Хятадын нийгмийн хөгжилд тус дөхөм үзүүлэх чухал бодлого болжээ. Гэвч эдгээр бодлогыг Бүх Хятадын Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурал батлан гаргавал сая хуулийн хүчинтэй болдог. Хятад улсын дарга, Бүх Хятадын Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын Байнгын Хорооны дарга зэрэг Хятадын гол удирдах хүмүүсийг Бүх Хятадын Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлаар сонгон гаргах хэрэгтэй гэж Хятад улсын хуульд тогтоосон байдаг. Хятадын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд, олон яам хороодын даргыг ч Бүх Хятадын Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хуралд дэвшүүлэн тохоон томилдог. Бүх Хятадын Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурал нь зохих дэс дараагаар сонгуулиар буюу нэгэнт тогтоосон Бүх Хятадын Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурлын Байнгын Хорооны дарга, Хятадын улсын дарга, Төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд зэрэг засаг төрийн удирдах хүмүүст тушаалаас нь огцруулах төсөл дэвшүүлж болдог.

Мэдээ:
Мэдээ
Соёл урлаг:
Соёл урлаг
Аялал жуулчлал:
Аялал жуулчлал Хятадын үзэмж
Бизнес:
Бизнес
Урлан:
Шинэ мэдээ Уран бичлэг Уран зураг Уран бүтээлч
Аудио:
Ярилцлага Дуу хөгжим
Видео:
Видео
Фото:
Үзэмж Хүмүүс Үйл явдал